Advies

EPA-adviseurs

Toenemende energiekosten, een grotere aandacht voor duurzaamheid en van overheidswege gestimuleerde duurzaamheidsmaatregelen rondom vastgoed zorgen ervoor dat de vastgoedeigenaar en –gebruiker steeds kritischer wordt op de energieprestaties van een gebouw.

Huizer Bouw B.V. levert bouwkundige en installatietechnische adviezen op het gebied van het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. Dat wij hierin al vergevorderd zijn bewijst alleen al onze eigen kantoorpand dat in 2016 geheel energieneutraal zal zijn.

Onze eigen EPA-adviseurs kunnen, desgewenst, ook de adviezen voor de opdrachtgever uitvoeren en behoeft er dus geen separate adviseur ingehuurd te worden, hetgeen kosten bespaart.

PKVW-preventie adviseurs

In een samenleving die helaas steeds minder veilig wordt, is het essentieel dat ongewenste gasten buiten uw vastgoed gehouden worden.
Dit is belangrijk om de gebruiker van het vastgoed een veilig onderkomen te geven, maar ook om schade aan het gebouw zo veel als mogelijk te beperken.
Huizer Bouw B.V. biedt advies op maat om gebouwen veiliger te maken en ongenode gasten buiten te houden. Aansluitend op het advies voeren wij de werkzaamheden voor uit, zodat advies en uitvoering tegen zo gering mogelijke kosten en met maximale efficiency uitgevoerd worden.

Menu