Keurmerken

Onze ondernemingsfilosofie is er vooral op gebaseerd dat onze kwaliteit en flexibiliteit vanuit onze eigen ondernemingscultuur en –structuur voort moet komen. Wanneer wij dan ook beslissen tot het behalen van een certificaat, dan moet dit keurmerk ondersteuning geven aan deze kwaliteit en flexibiliteit.

Een keurmerk moet onze medewerkers helpen hun dagelijks werk veilig en telkens beter uit te voeren en het moet voor onze belanghebbenden getuigen van een stuk transparantie die ervoor zorgt dat wat wij dagelijks doen en zeggen onafhankelijk getoetst wordt.
En belangrijke voorwaarde bij ons dagelijks werk is de veiligheid van onze medewerkers. Hierom hebben wij besloten om onze onderneming VCA** te certificeren en jaarlijks te laten toetsen op het onderdeel veiligheid door een extern certificeerder.

Daarnaast vinden wij het gebruik van duurzame grondstoffen belangrijk, en een belangrijke grondstof voor ons werk is hout. Dit heeft ertoe geleid dat wij een FSC®-certificaat behaald hebben. Ook op dit gebied laten wij ons jaarlijks toetsen door een certificeerder.

Ook onderschrijven wij het belang van een integere bedrijfscode. Integriteit achten wij zeer belangrijk en hierom hebben wij ons aangesloten bij het SBIB dat zich richt op interne discipline als het gaat om opdrachtverwerving en mededinging.

SBIB Huizer Bouw
Menu