Kijkje in de toekomst, het jaar 2032: over de klantgerichtheid van Huizer Bouw.

Een tevreden bewoner is ontzettend belangrijk voor Huizer Bouw. Daarom zijn we in oktober gestart met een traject om onze klantgerichtheid verder te vergroten.
Met behulp van adviesbureau TWST gaan twee van onze teams aan de slag om verbeterideeën te realiseren. Concrete acties die de vakmannen zelf kunnen toepassen in het werk. En die we terugzien in hogere klanttevredenheid scores. Doelstelling is het behalen van een 8+.

Op 11 oktober jl. was de kick-off van dit traject. Daar hebben we in kaart gebracht wat we nu al doen om klantgericht te werken, en wat we mogelijk nog kunnen verbeteren.
Het was een energieke middag met zo nu en dan bijzondere opdrachten. Eén ervan was een toekomstboodschap inspreken.

Huizer Bouw bestaat dit jaar 60 jaar. Maar wat zouden bewoners en corporaties over vijftien jaar over ons zeggen als we 75 jaar bestaan en al die tijd hard gewerkt hebben om onze klantgerichtheid te vergroten? U hoort het in onderstaand filmpje!

Menu