MVO

Als onderneming is het van belang dat wij ervoor zorgen dat de schade die het milieu aan onze bedrijfsactiviteiten lijdt geminimaliseerd wordt. Hierover wordt niet alleen nagedacht binnen Huizer Bouw, hier zijn wij ook concreet mee aan de slag gegaan.

Duurzaam hout

In 2012 haalden wij het FSC®-certificaat, waarmee wij ons transparant wilden tonen in het gebruik van duurzaam hout. Verschillende opdrachtgevers vragen ons uitsluitend duurzaam geproduceerd hout bij onze werkzaamheden toe te passen.
Wij streven ernaar om zo veel mogelijk duurzaam hout voor onze opdrachtgevers in te kopen, zodat de bossen in de wereld een blijvende bron van grondstoffen zijn en de mensen in de landen van herkomst een beter bestaan hebben.

Energieleverancier in plaats van energiegebruiker

In 2014 hebben wij een grote aanpassing gedaan in de voorziening van elektriciteit voor ons kantoorpand in Barendrecht.
Op ons gebouw hebben wij 140 zonnepanelen geplaatst om in onze eigen elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen om de elektriciteitsconsumptie in ons gebouw omlaag te brengen. Denk hierbij aan volledige LED-verlichting. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij groene energie aan het net terugleveren.

In 2016 een volledig energieneutraal kantoor

In 2016 hebben wij een warmtepomp geïnstalleerd, waardoor ons bedrijfspand geen gas meer consumeert en het pand verwarmd wordt met aardwarmte die opgepompt wordt met behulp van elektriciteit die onze zonnepanelen op zullen brengen. Met deze maatregel functioneert ons bedrijfspand volledig energieneutraal.

Menu