Nieuw directielid Huizer Bouw B.V.

Huizer Bouw is verheugd dat met ingang van 26 november 2018 de heer R. (Rámon) Buijsman
officieel is toegetreden als directeur bij Huizer Bouw. De heer R. Buijsman heeft in de afgelopen
18 jaar diverse functies vervuld binnen Huizer Bouw en is uiteindelijk doorgegroeid naar de functie
van directeur. Samen met de huidige directeur, de heer C.J.(Hans) Huizer, zal de heer R. Buijsman
zich inzetten voor het continueren, verbeteren en optimaliseren van de diensten en kwaliteiten van
Huizer Bouw.
De directie en de dagelijkse leiding van Huizer Bouw zal gezamenlijk worden gevoerd door de heer
C.J. Huizer en de heer R. Buijsman. Door deze verandering in de directie is er een volgende stap
gezet naar een evenwichtige en stabiele toekomst van Huizer Bouw.

Menu