Woonzorg Nederland heeft Huizer Bouw ingeschakeld om extra VHE’s in onderhoud te nemen. Momenteel onderhouden we circa 4200 VHE’s voor de woningcorporatie, waar nu ongeveer 450 extra VHE’s bijkomen. Het gaat hierbij om maar liefst zes complexen in de Pijnacker.