Onze medewerkers

Met ruim 120 medewerkers onderhouden wij het vastgoed van onze opdrachtgevers. Dit vastgoed behelst onder andere meer dan 50.000 vhe’s in Zuid-Holland.

Onze medewerkers beschikken vanzelfsprekend over de noodzakelijke opleidingen om hun werk technisch inhoudelijk tot een succes te maken. Dit is een belangrijke voorwaarde om binnen onze onderneming te kunnen werken.
Naast de technisch inhoudelijke kennis is het natuurlijk van essentieel belang dat onze medewerkers over de juiste sociale vaardigheden beschikken. Onze medewerkers komen letterlijk bij de mensen thuis en zij zullen zich bij hun werkzaamheden als een ambassadeur van onze onderneming opstellen.

Ons werkgebied is Zuid-Holland, dat betekent dat we met een veelheid van culturen te maken hebben die wij zullen en willen respecteren. Speciaal hiervoor hebben wij binnen onze onderneming een gedragscode opgesteld voor onze medewerkers, die zij ook allen onderschrijven. Uiteindelijk zijn de mensen waar wij thuis komen om werkzaamheden te verrichten de klanten van onze opdrachtgevers, en is het van groot belang dat deze mensen als klant behandeld worden.

Menu